Company Overview - Shenzhen Pkcell Battery Co., Ltd.
Hiệu suất
4.9/5
HÀI LÒNG11 đánh giá
  • ≤5h
    Thời gian phản hồi trung bình
  • 96.6%
    Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
  • US $250,000+
    {0} đơn hàng
Tùy chỉnh nhỏ
Tùy chỉnh từ thiết kế
Nhận dạng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu
Máy móc thử nghiệm (4)
CE
Xem tất cả năng lực đã xác minh ({capacitiesNum})